• Line-up 2017

  Je kunt swingende bluegrass, intieme folk, psych bands, garage pop en Americana verwachten.

  En op La Truite Magique hoef je geen artiest te missen.

  We programmeren de acts ruim na elkaar zodat je tussendoor de tijd hebt om de bossen in te trekken, een speciaal biertje te pakken of een hapje te eten. En......een tukje in je tent kan ook nog wel.

  Het programma begint vrijdag in de namiddag en eindigt zondag morgen met een relaxte show bij je ontbijt.

 • Artiesten

  More to be announced later on....

  Golden Dawn Arkestra (USA)

  Het avant-garde afrobeat collectief Golden Dawn Arkestra is de schepping van Zapot Mgwana. Hij heeft zijn vader nooit gekend, maar zijn moeder hield stug vol dat het Sun Ra zelf was. Mgwana liet zich door zijn (geestelijk) vader inspireren en vormde met een bonte groep muzikanten zijn eigen Arkestra. Een smeltkroes van afrobeat, funk, soul en rock 'n roll, met flamboyante kostuums en kosmische gogo-danseressen.

  Sam Green and the Midnight Heist (UK)

  Sam Green and the Midnight Heist are a Roots-Rock band from the North Devon Coast, in the southwest of England. This high energy 4 piece bring together Delta Blues, Pacific Northwest Grunge, Hill-Billy Soul and Californian Punk-Rock to create their own blend of progressive modern Roots Music.

  The Indelicates (UK)

  The Indelicates are a Sussex-based English indie rock band. Formed in 2005 by Julia Indelicate and Simon Indelicate the band currently consists of Julia and Simon, Alastair Clayton, Nick Kos, Emma-Ben Lewis and Louisa Wood. They have released five albums.

  The Grand East (NL)

  Rock ’n soul, gebracht door een van enthousiasme uit elkaar spattende band. Een nietsontziende tornado van vrijgevochten tukkers. Gebroederlijk staan ze naast elkaar op het podium, met in het midden een bezwerende frontman die zichzelf het graf in werkt om het publiek mee te slepen naar de wereld van The Grand East. De sound en energie van deze band zijn ongekend en overdonderend.

  Gauss (BE)

  GA U S S zijn Mati Le Dee en Emile Sertyn. Ze brengen atmosferische pop waarin elektronische klanken, klassieke melodieën en tribal ritmes elkaar uitdagen. De existentialistische songs schetsen escapistische landschappen, verlaten wouden en nachtelijke rooftochten.

  Maar in de eerste plaats gaat G A U S S over verlangen.

   

  Cavan Moran (UK)

  Cavan Moran uit Manchester is een frisse wind in de singer/songwriter wereld. Wij werden direct geraakt door de mooie en subtiele arrangementen; een eerlijke Engelse songsmit.

  Op deze tour wordt hij begeleid door Emma Withworth op piano en zang.

  “Cavan Moran: a man rewriting the troubadour rulebook with stunning results.” Manchester Evening News.

  Worry Dolls (UK)

  “The brilliantly quirky Worry Dolls – a super-shiny beacon of joy in a dreamland far, far away from the persistently ‘regular’ sound of folk that’s flooding the charts right now” • The Huffington Post

  Julie Scott & Maaike Peterse (NL)

  Als zangeres Julie Scott music en celliste Maaike Peterse (o.a. Kingfisher Sky, Kovacs) samen op het podium staan wordt het adembenemd mooi. Bloedstollende zang en een hartverscheurend prachtige cello. Zaterdag 12 augustus tijdens het vallen van de avond op The Forest Stage van La Truite Magique. Laat de magie maar komen!

  The Antler King (BE)

  The Antler King is een indie-pop-rock band rond de muziek van het koppel Esther Lybeert (drums/lead vocal/keys) en Maarten Flamand (guitars/bass/backing vocals/bass&synth pedal/loops) .
  De muziek van The Antler King wordt omschreven als
  Dreigend maar ook catchy met een psychedelisch kantje,
  Ongepolijst: nu weer donker dan weer vrolijk,
  Soms ingetogen dan weer stevig,
  Intrigerend en filmisch.
  Popmuziek met een hoek af.
  Singer-songwriter zonder gefluister

  Martha Jane & the Talisman is een trio uit Amsterdam. De sound van de band is op blues georiënteerd, niet in de laatste plaats door de ongepolijste, diepe zang van Martha Jane en het veelvuldig gebruik van de dobro en slide door Van der Grinten. Een samensmelting van rauwe poëtische Amerikaanse roots.

  Birds That Change Colour (BE)

  Zelf omschrijft de band zijn muziek als psychfolk en dat klopt aardig.

  Folk, psychedelica en lekker smeulende poprock.

  Op LTM gaan ze op The Forest Stage een steviger en swingender set neer zetten; meer elektrisch. Westcoast 60's-70's -achtig.

  Een bijzonder podium voor een van onze favoriete Belgische bands.  

  Barely Autumn (BE)

  Straightforward & pure indie songs about you, and everyone you know. For fans of: Sophia, Elliott Smith, Strand of Oaks, Velvet Underground, Mikal Cronin and Neil Young.

  Eli Goffa (BE)

  Indrukwekkende Americana, roots & soul, doorleefde klanken en adembenemende song-writing.

  La Truite Magique wordt door Eli Goffa afgesloten in een kleine bezetting met grootse songs.

  St. Solaire (NL)

  St. Solaire maakt prettige indiepop met een vette knipoog naar bands als Bon Iver, de vroege Coldplay, Elbow, Radiohead, kortom pop met een 'bite'..

  Low Land Home (BE)

  Low Land Home is melancholisch, mysterieus en intiem. Het type muziek dat je aandacht trekt en je met intensiteit omgeeft: dat doen de warme zang, intrigerende melodieën en authentieke toon met je. De geest van Jo Geboers (voormalig bandlid van Astronaute en Bearskin) leent zich tot de samensmelting van piano met stevige bastonen, donkere vocals en zuinig ritme in een universele sound.

  Luka (NL)

  Geïnspireerd door Bon Iver, Feist en Patrick Watson schrijft Rotterdamse singer-songwriter Lisa Lukaszczyk liedjes en creëert een harmonische sfeer die je laat wegdromen. 

×
Aansprakelijkheid - Resposabilité

FESTIVALREGLEMENT - AANSPRAKELIJKHEID-AFGELASTING–OVERMACHT-PROGRAMMAWIJZIGINGEN

Door de aankoop van een festivalticket bevestig je uitdrukkelijk dat je als bezoeker aan ons festivalreglement bent gebonden. Iedere inbreuk hierop zal gesanctioneerd worden. De La Truite Magique organisatie behoudt het recht om eenieder ten allen tijde de toegang tot het terrein te ontzeggen indien hiertoe voldoende grond bestaat. Indien je een inbreuk op het regelement begaat, ben je als enige hier verantwoordelijk voor. Je bent eveneens gehouden om de La Truite Magique organisatie te vrijwaren van alle mogelijke gevolgen van jouw inbreuk, inclusief eisen van derde partijen. Daarenboven behouden wij het recht om zelf de gepaste (gerechtelijke) stappen te ondernemen.

De La Truite Magique organisatie is enkel aansprakelijk voor iedere aan haar toerekenbare tekortkoming, ongeacht of deze een contractuele of buitencontractuele aard heeft, voor zover deze aansprakelijkheid in deze Algemene Voorwaarden niet uitdrukkelijk werd uitgesloten of beperkt. Onze totale aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot vergoeding van de directe schade en kan nooit hoger zijn dan de waarde van de geleverde dienst, zijnde het La Truite Magique ticket. De aansprakelijkheid voor iedere vorm van indirecte schade is uitdrukkelijk uitgesloten.
Aansprakelijkheid in geval van overmacht is volledig uitgesloten. Onder overmacht wordt verstaan iedere omstandigheid buiten de wil van de La Truite Magique organisatie om, die haar zelfs tijdelijk verhindert haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk uit te voeren. De La Truite Magique organisatie is niet aansprakelijk voor de verbintenissen van haar partners..
Iedere derde partij (inclusief bezoekers) die door een aan hem toerekenbare fout de aansprakelijkheid van de La Truite Magique organisatie, inclusief de food stands en haar medewerkers, in het gedrang brengt, moet de La Truite Magique organisatie integraal en op eerste verzoek vrijwaren van iedere eis van derde partijen. Deze vrijwaringsplicht betekent dat je steeds vrijwillig dient tussen te komen in elk geschil en/of gerechtelijke procedure die tegen de La Truite Magique organisatie wordt ingesteld door een derde en de eventuele financiële gevolgen ervan zelf moet dragen.
Bij afgelasting van het evenement zal de ticketprijs, exclusief de service- en administratiekost, worden teruggestort aan de persoon of firma die de bestelling heeft gedaan.
Het is uiteraard mogelijk dat de afgelasting het gevolg is van overmacht; dit is iedere situatie buiten onze wil om die ons, zelfs tijdelijk, verhindert onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk uit te voeren. In zo’n geval zijn wij niet verplicht het festival te laten doorgaan, uiteraard afhankelijk van de situatie. Er zal geen sprake van terugbetaling of schadevergoeding zijn in geval van overmacht behoudens uitdrukkelijk akkoord van beide partijen.
Wijzigingen in het programma geven geen recht op gedeeltelijke of gehele terugbetaling van het festivalticket en campingticket. Wij betreuren het zelf indien er een wijziging optreedt maar vertrouw er op dat er steeds een plan B klaar ligt om het goed te maken.

REGLEMENT DU FESTIVAL - RESPONSABILITE – ANNULATION – FORCE MAJEURE – CHANGEMENT DANS LA PROGRAMMATION.

En achetant un ticket festival, vous confirmez expressément être, en tant que visiteur, lié à notre règlement du festival. Chaque manquement à ce règlement sera sanctionné. La Truite Magique se réserve le droit de refuser l’accès au terrain à toute personne dans le cas où des raisons suffisantes le justifient. Vous êtes la seule personne responsable en cas de manquement au règlement de votre part. Vous êtes également tenu(e) de garantir La Truite Magique contre toutes les conséquences possibles de votre manquement, y compris les revendications de tiers. Nous conservons en outre le droit de prendre nous-mêmes les mesures (judiciaires) nécessaires.

L’organisation de La Truite Magique est uniquement responsable pour les manquements qui lui sont imputables, peu importe que ceux-ci soient à caractère contractuel ou non contractuel, à condition que cette responsabilité n’ait pas été expressément exclue ou limitée dans ces Conditions Générales. Notre responsabilité totale est dans tous les cas limitée à la compensation du préjudice direct et ne peut en aucun cas être plus importante que le service fourni, à savoir le ticket La Truite Magique. La responsabilité est expressément exclue pour toute forme de préjudice indirect.
La responsabilité est totalement exclue en cas de force majeure. Force majeure signifie toute circonstance indépendante de la volonté de l’organisation de La Truite Magique, qui l’empêche, même momentanément, d’honorer entièrement ou partiellement ses obligations. L’organisation de La Truite Magique n’est pas responsable pour les engagements de ses partenaires.
Chaque tiers (y compris les visiteurs) compromettant la responsabilité de l’organisation de La Truite Magique, y compris le Food-stands et ses collaborateurs, par une faute lui étant imputable, doit garantir intégralement et dès la première demande l’organisation La Truite Magique de toute revendication de tiers. Cette obligation de garantie signifie toujours que vous devez intervenir volontairement dans chaque litige et/ou procédure judiciaire engagée par des tiers contre l’organisation La Truite Magique, et en supporter les conséquences financières éventuelles vous-même.
En cas d’annulation de l’évènement, le prix du ticket, minoré des frais de service et d’administration, sera remboursé à la personne ou la firme ayant effectué la commande.
Il est bien entendu possible que l’annulation soit la conséquence d’un cas de force majeure, c’est à dire toute circonstance indépendante de notre volonté qui nous empêche, même momentanément, d’honorer entièrement ou partiellement nos obligations. Dans une telle situation, nous n’avons pas obligation de laisser continuer le festival, la décision étant bien entendu dépendante de la situation. Il n’y aura aucun remboursement ou dédommagement en cas de force majeure, sauf en cas d’accord expressément conclu entre les deux parties.
Des changements dans la programmation ne donnent pas droit à un remboursement total ou partiel de le ticket festival et de le ticket camping. Nous sommes les premiers à regretter les changements, mais vous pouvez avoir l’assurance que nous avons toujours un plan B pour le compenser.